Skip to main content

ROI jest to skrót od Return to Investment, a więc zwrotu z inwestycji. To wskaźnik służący określeniu tego, czy dana inwestycja była opłacalna. Jest on często wykorzystywany w kampaniach reklamowych Google Ads oraz przy pozycjonowaniu. Do obliczenia wskaźnika niezbędna jest wartość przychodów i kosztów, natomiast wynik pokazywany jest w postaci procentowej Obliczanie wskaźnika roi jest stosowane przez specjalistów od marketingu internetowego oraz tradycyjnego. Jak dokonać oceny opłacalności projektów i w jaki sposób interpretować uzyskany wynik?

Wskaźnik roi- czym jest?

Wskaźnik roi służy do oceny efektywności inwestycji. Dzięki niemu można sprawdzić, czy kampanie reklamowe przynoszą oczekiwane zyski. Co ważne, nawet jeżeli analizowana kampania nie zapewniła oczekiwanych korzyści finansowych, to jednak możliwe, iż zwiększyła świadomość naszej marki, jak i zaciekawiła część konsumentów, którzy w przyszłości mogą skorzystać z oferty firmy. Wskaźnik return on investment doskonale sprawdza się do mierzenia efektywności kampanii PPC. Stosując go, trzeba jednak zachować ostrożność w przypadku marketingu sezonowego.

ROI - wskaźnik efektywności inwestycji - pozycjonowanie i ads z cwierkaja.pl

Jak obliczyć roi?

ROI to niezwykle ważny wskaźnik rentowności inwestycji. Wykonanie analizy rentowności działań informuje nas o tym, że dany projekt przynosi firmie wymierną korzyść w określonym czasie. A więc pomaga kadrze zarządzającej w podjęciu decyzji o wdrożeniu systemu IT, biorąc pod uwagę racjonalne przesłanki. Jak obliczyć roi?

Wzór obliczania wskaźnika roi (return on investment):

ROI % = (Przychód – Koszt inwestycji) / koszt inwestycji x 100%

Pamiętajmy że im wskaźnik roi jest wyższy, tym oczywiście lepiej. Oznacza on bowiem większą rentowność inwestycji. Przykładowo: Jeżeli ROI jest na poziomie 200 procent, osiągnięte po 12- miesiącach inwestycji w konkretny projekt, wówczas oznacza to, iż przedsiębiorstwo ma dwu krotny zwrot z niej po upływie tego właśnie czasu. Ujemny wskaźnik oznacza natomiast, iż w danym okresie czasu projekt okazuje się nierentowny. Inwestycja natomiast może się zwrócić firmie, lecz w dłuższej perspektywie czasu. Przykładowo: wartość wskaźnika na poziomie -50 procent po upływie 6 miesięcy od inwestycji oznacza, iż w tym czasie projekt będzie przynosił straty. Inwestycja zwróci się po 2 latach, a dopiero po 3 przedsiębiorstwo odnotuje 50 procent zysku ze wdrożenia. Ograniczenie kosztów inwestycji może wpłynąć pozytywnie na wskaźnik roi, ale może również odbić się niekorzystnie na powodzeniu całego projektu. Dzieje się tak, gdyż w projekt IT trzeba zainwestować.

Co to jest ROI ?

W jakich branżach stosuje się wskaźnik rentowności inwestycyjnej?

Zwrot z inwestycji obliczany przy pomocy tego wskaźnika stosowany jest zwłaszcza przez przedsiębiorstwa działające w sektorze e-commerce. Dzięki niemu można w dosyć szybki, łatwy i wiarygodny sposób sprawdzić, czy inwestowanie w reklamy tudzież pozycjonowanie, jest opłacalne czy też nie.

Dlaczego zwrot z inwestycji jest tak ważny?

Przed rozpoczęciem nowej kampanii, niezwykle ważne jest zrozumienie samych liczb. Na samym początku mogą być to szacunki, które pomogą nam w wyznaczeniu celu, a tym samym zmierzeniu efektywności kampanii. Współczesny marketing nie skupia się jedynie na „generowaniu ruchu”. Jest to skomplikowany proces z wielotorowymi strategiami uwzględniającymi platformy cyfrowe oraz tradycyjne. Jeżeli zależy nam na podejmowaniu świadomych decyzji, o tym, na co poświęcić budżet i czas, musimy znać koszty wszystkich strategii. Dopiero wtedy będziemy mogli podejmować lepsze decyzje i generować wyższe przychody, dzięki czemu działalność stanie się bardziej dochodowa. Metoda roi służy do obliczania wskaźnika zwrotu z inwestycji w marketingu, a może być ich kilka. Znane rodzaje zwrotu to:

  • Przychody / wartość portfela zamówień,
  • Dni cyklu sprzedaży,
  • Czas trwania interakcji,
  • Współczynnik kosztu pozyskania klienta (CPA),
  • Wartość cyklu życia klienta (CLTV).

Aby, wykorzystać wzór ROI, warto znać różnice pomiędzy danymi rodzajami. Jeśli chodzi o przychody/wartość portfela zamówień mierzy się albo jako sprzedaż netto lub jako wartość portfela zamówień. W przypadku współczynnika CPA jest on mierzony w namiarach sprzedażowych albo marketingowych. Wszystkie rodzaje zwrotów z inwestycji mierzone są w identyczny sposób.

ROI - czy inwestycja się opłaca?

ROI a organiczne wyniki wyszukiwania

Warto obliczać wskaźnik roi, aby oszacować efektywność naszej kampanii SEO. Przed tym należy wybrać minimum 3 słowa kluczowe. Co ważne, muszą one pasować do danego tematu. Za pomocą słów kluczowych można prognozować ruch wyszukiwania na podstawie jednej albo kilku fraz. Przed podjęciem decyzji warto sprawdzić ich liczbę wyszukiwań w Google, gdyż w ten sposób oszacujemy to, ile razy słowo kluczowe było wyszukiwane w danym miesiącu. Za pomocą ROI można obliczyć wskaźnik efektywności danego słowa kluczowego. Jest to niezwykle pomocne, jeżeli chcemy sprawdzić, czy zastosowane przez nas słowa kluczowe są trafne.

Koszt kliknięcia słowa kluczowego

CPC ukazują średnią kwotę, jaką zapłacimy za kliknięcie użytkownika w naszą reklamę, widoczną w płatnych wynikach wyszukiwania dla docelowego słowa kluczowego. W ten sposób zapoznać się można z pewną szacunkową wartością pozycjonowanej frazy w Internecie. CPC jest ważnym wskaźnikiem zwłaszcza podczas planowania kampanii SEO czy PPC.

Współczynnik konwersji

Śledzenie konwersji na stronie internetowej jest niezwykle ważną czynnością. Dzięki temu dowiemy się, które reklamy mają wpływ na konwersję naszego sklepu internetowego. Jeśli dowiemy się, jaki jest współczynnik konwersji witryny, wówczas bez trudu obliczymy ROI dla całym kampanii reklamowych. To szacunkowy współczynnik konwersji, jednak jak najbardziej warto go obliczać w przedsiębiorstwie. Przeważnie używa się 5%- współczynnik konwersji podczas obliczania SEO, jeżeli chodzi o witryny o sporym ruchu. Takie strony jak najlepiej odpowiadają temu, co poszukuje użytkownik w danym momencie. Współczynnik konwersji okazuje się przydatny w trakcie prognozowania wartości, jaką strategia SEO przyniesie witrynie. W jaki sposób obliczyć wskaźnik konwersji? Oto wzór:

Liczba wyszukiwań słów kluczowych X szacunkowy współczynnik klikalności X szacunkowy współczynnik konwersji

Skuteczna reklama w Internecie

CLV- określanie wartości cyklu życia klienta

Wartość cyklu życia klienta jest to całkowita wartość jego transakcji przez cały czas trwania jego relacji z naszą firmą. To bardzo istotny wskaźnik, gdyż uzyskanie większych wpływów od aktualnego klienta kosztuje o wiele mniej, aniżeli uzyskanie nowego klienta. Właśnie dlatego skupienie działań marketingowych na obecnych klientach jest doskonałą metodą na stymulowanie wzrostu. Wartość cyklu życia klienta jest powiązana z innym ważnym wskaźnikiem, czyli kosztem pozyskania klienta. Koszt pozyskania klienta są to środki finansowe, które musimy zainwestować, aby namówić nowego klienta do zakupu produktu czy też usługi od naszej firmy. Obejmuje on wydatki na reklamę, marketing czy też oferty specjalne. Aby przeanalizować koszty poniesione w celu pozyskania klienta, trzeba pamiętać o wartości zakupów dokonanych przez niego w całym cyklu życia. Jak obliczyć wartość cyklu życia klienta?

CLV = średnia wartość zamówienia x wskaźnik ponownych zakupów klienta

Wskaźnik ponownych zakupów klienta można określić, poprzez sprawdzenie danych organizacji. Trzeba określić wysokość przychodu, jakie przyniosły zakupy klienta w danym okresie i ile zakupów zostało przez niego dokonanych. Lojalność wobec marki jest niezwykle ważnym czynnikiem. Tacy klienci wracają i dokonują następnych zakupów. Warto więc inwestować w programy lojalnościowe, wiadomości e-mail oraz inne działania marketingowe.

ROI - zwrot z inwestycji - skuteczne reklamy z cwierkaja

Wady i zalety ROI

Wykonywanie analizy rentowności działań reklamowych przy pomocy tego wskaźnika ma swoje zalety, jak i wady.

Zalety:

  • wskaźnik nie wymaga skomplikowanych obliczeń,
  • wynik jest jest dokładny, prosty w interpretacji.

Wady:

  • nieobiektywne wyznaczenie granicznej stopy zwrotu,
  • brak uwzględnienia zmian wartości pieniądza w czasie.

Wskaźnik ROI a ROAS

ROAS (Return of Advertising Spend) to miernik obliczający rentowność działań reklamowych. Aby uzyskać wynik niezbędne są dokładne dane dotyczące wartości przychodu oraz wydatku na reklamę. Współczynnik ten oblicza się przy pomocy wzoru:

ROAS = (PRZYCHÓD/KOSZT) 100

Jeśli chodzi o różnice pomiędzy tymi dwoma wskaźnikami, to przede wszystkim jest to dokładność pomiaru. Obliczając ROI otrzymujemy wartość całości zysków, z danego okresu, natomiast w przypadku ROAS są to zysku tylko i wyłącznie z konkretnych kampanii reklamowych. Zwrot z nakładów na reklamę nie obejmuje ważnych wydatków powiązanych z transportem albo produkcją. ROAS skupia się jedynie na konkretnym aspekcie zysków. Jeżeli więc chcemy dokonać dokładnego pomiaru przychodów, najlepiej obliczyć wskaźnik roi.

Roas a ROI - jaka jest różnica?

Wskaźnik ROI- interpretacja wyników

Interpretacja uzyskanych wyników jest niezwykle prosta. Im wyższy wskaźnik roi, tym oczywiście lepiej. Wskaźnik rentowności inwestycji na poziomie 25% oznacza, iż każda zainwestowana złotówka generuje 25 groszy zysku operacyjnego opodatkowanego. Zwrot z inwestycji pozwala na określenie zdolności aktywów do generowania zysku operacyjnego. Często stosowaną metodą interpretacji ROI jest zestawienie wskaźnika z WACC (średnia ważona kosztu kapitału. Kalkulacja WACC obejmuje wszelkie źródła kapitału, a więc zadłużenie długoterminowe, obligacje, akcje i tym podobne.

W jaki sposób interpretować wyniki mając oba wskaźniki? Jeżeli ROI jest większa, albo równa WACC, wówczas inwestycja jest opłacalna. W przypadku kiedy ROI jest mniejsza, niż WACC, wtedy inwestycja okazuje się nieopłacalna. Jest to prosty sposób interpretowania wyników, który pozwala ustalić to, czy dane posunięcie jest opłacalne.

Dzięki ROI można oszacować, stosunek wypracowanych zysków do kosztów inwestycji, poniesionych przez firmę. Wskaźnik ten ma wiele zalet i z pewnością, warto wiedzieć, jak obliczyć wskaźnik ROI. Niestety rozwiązanie to nie jest też pozbawione wad. Nie bierze pod uwagę kosztów działań marketingowych, nakładów na technologię czy płac pracowników. Tak samo w przypadku zmian wartości pieniądza w czasie, deflacji czy inflacji. ROI, jest jednak w dalszym ciągu skutecznym miernikiem, efektywności podejmowanych działań, jeśli chodzi o kwestie finansowe. Otrzymany wynik dobrze jest interpretować wraz z innymi dostępnymi miernikami rentowności. Dzięki temu można znaleźć przyczynę dodatniego czy ujemnego wyniku finansowego, wdrożonych działań. W obliczeniu i interpretacji opłacalności prowadzonych działań reklamowych pomoże cwierkaja.pl.

Bądź widoczny wśród konkurencji i  zadbaj o swoją pozycję w wyszukiwarce. Sprawdź ofertę- pozycjonowanie w Twoim mieście.

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Close Menu