Skip to main content

Ci, którzy chcą aktywować reklamy google ads w wyszukiwarce Google, muszą przestrzegać pewnych zasad dotyczących używania słów kluczowych, tworzenia reklam i łączenia witryn za pośrednictwem linków. Celem tych dyrektyw jest według Google promowanie wysokiej jakości doświadczeń użytkowników wśród tych, którzy chcą aktywować reklamy w wyszukiwarkach, zgodnie z wytycznymi i zapewniając sukces reklam kampanii Adwords.

Zagwarantowane jest również jednolite korzystanie z tych dyrektyw poprzez obowiązkową procedurę zatwierdzania,w której nowe reklamy i przeróbki są automatycznie weryfikowane. Reklamy naruszające wytyczne AdWords są odrzucane, a przyczyny mogą wynikać z nieodpowiednich treści lub praktyk, a także braków redakcyjnych lub technicznych. W tym artykule przedstawiamy przegląd tych aspektów.

Prowadzenie kampanii adwords w sieci reklamowej Google

Reklama Google – zabronione treści

W przypadku zabronionych treści, Google oznacza usługi informacyjne i oferty, których nie można umieszczać w kampanii google ads.

Oznacza to, że reklamy te związane są z:

Podrabianymi produktami:

w przypadku podróbek Google oznacza wszystkie produkty, które zawierają nazwy znaków towarowych lub logo innych oferentów bez autoryzacji.

Produktami niebezpiecznymi:

Narkotyki i substancje psychotropowe, a także akcesoria do ich spożycia, są klasyfikowane przez Google jako produkty niebezpieczne. Reklamy AdWords i ich treści są uznawane za nielegalne i odrzucane podczas procesu zatwierdzania. To samo dotyczy reklamy tytoniu. Z kampanii Google wyłącza się również broń, amunicję, materiały wybuchowe, a także instrukcje dotyczące ich produkcji.

Produktami i usługami, które umożliwiają nieuczciwe działania:

Oprogramowanie lub usługi hakerskie reklamowe, które obiecują wzrost ruchu reklamowego lub witryn, są sprzeczne z wytycznymi google ads AdWords. Fałszywe ogłoszenia lub usługi są również niedozwolone w kampanii.

Google blokuje również wszystkie reklamy zawierające obraźliwe lub nieodpowiednie treści lub odnoszące się do nich.

Niewłaściwe są również reklamy produktów lub usług, które podżegają do nienawiści, nietolerancji seksualnej, religijnej lub politycznej, które prezentują brutalne treści i wspierają organizacje promujące te idee. Z sieci Google wyłączone są również treści, które są szokujące i naganne, oparte na wyzysku lub które wydają się czerpać niesprawiedliwe korzyści kosztem innych.

Prowadzenie kampanii adwords w sieci reklamowej Google

Zabronione działania

Google uważa za niewłaściwe wszystkie te środki, w których istnieje  niedozwolone wykorzystanie sieci, nieodpowiedzialny dostęp do danych klientów i techniki ukrywania osób oraz produktów lub usług.

Niewłaściwe wykorzystanie sieci wyszukiwania:

AdWords uznaje za niewłaściwe  treści, które nie oferują klientowi żadnej wartości dodanej lub które są nawet szkodliwe. Niektóre przykłady to witryny lub aplikacje, które rozpowszechniają złośliwe oprogramowanie, strony docelowe, które obsługują tylko techniki generowania lub ukrywania ruchu (takie jak maskowanie). Zabronione są również działania, które próbują obejść proces zatwierdzania lub dążą do uzyskania nieuczciwej przewagi podczas aukcji reklamy.

Nieodpowiedzialne zarządzanie danymi klientów:

Zgodnie z wytycznymi google ads Adwords, partnerzy reklamowi Google nie mogą bezprawnie pozyskiwać danych osobowych użytkowników.

Według Google nadużycie ma miejsce, gdy dane zostały zebrane bez zgody osób, których one dotyczą, działania reklamowe są skierowane do użytkowników korzystających z ich danych osobowych lub reklamy oznaczają ich znajomość.

Google podaje jako przykłady rejestrację karty kredytowej na witrynie internetowej lub reklamy mające na celu poznanie orientacji seksualnej lub sytuacji finansowej użytkownika.

Fałszywe oświadczenia:

Reklamodawcy nie mogą pomijać istotnych informacji o reklamowanych produktach lub usługach ani ukrywać swojej tożsamości.

Na przykład nieprawidłowe informacje o metodach płatności lub kosztach ogólnych, opisach produktów i usług, które nie odpowiadają prawdzie, promocja ofert, które nie są dostępne na stronie docelowej, lub zbiórce pieniędzy pod fałszywymi pretekstami, są uważane za naruszenie wytycznych AdWords.

Jeśli brakuje odpowiednich informacji kontaktowych, danych podatkowych lub numeru licencji, pominięcia te są również rozumiane jako naruszenie wytycznych dotyczących usług.

Prowadzenie kampanii adwords w sieci reklamowej Google

Ograniczone treści kampanii Google Ads

Wraz z zabronionymi treściami, które w ramach procesu zatwierdzania prowadzą do odrzucenia reklamy, Google klasyfikuje liczbę reklam jako treści z ograniczeniami. Promowanie tych reklam, uważanych za treści wrażliwe z prawnego lub kulturowego punktu widzenia, jest dozwolone tylko z pewnymi ograniczeniami.

Precyzyjne zasady można znaleźć w treściach dla dorosłych, napojach alkoholowych, a także reklamach z treściami prawa autorskiego, promujących gry zdalne lub odnoszących się do polityki, a także produktów lub usług związanych ze zdrowiem.

Reklamy tego typu są ograniczone do określonych grup użytkowników lub miejsc, muszą spełniać dodatkowe wymagania i nie są zgodne ze wszystkimi reklamami produktów i funkcji, które Google udostępnia w sieci AdWords.

Treści dla dorosłych:

Jeśli reklama zawiera treści sugestywne seksualnie, obrazy nagości lub jeśli reklamowane są artykuły erotyczne, usługi randkowe, międzynarodowe usługi ślubne lub oferty rozrywki dla dorosłych, obowiązują następujące ograniczenia:

Kampanie google ads muszą być zgodne z przepisami lub wytycznymi obowiązującymi w poszczególnych krajach, w których jest emitowana kampania reklamowa. Kierowanie reklam do osób niepełnoletnich jest zabronione, a także zabronione jest promowanie treści o charakterze jednoznacznie seksualnym (pornografii) w prowadzeniu kampanii google ads.

To samo dotyczy usług, które można interpretować jako oferowanie czynności seksualnych, takich jak prostytucja lub usługi towarzyszące, w zamian za pieniądze. Pod pewnymi warunkami dozwolone są reklamy  striptizu, imprez dla dorosłych, festiwali z filmami pornograficznymi, przedmiotów i czasopism erotycznych, a także treści sugestywnych seksualnie, ale nie wyraźnych tekstów, obrazów, nagrań audio lub wideo.

Napoje alkoholowe:

Reklama napojów alkoholowych jest ograniczona następującymi zasadami: co do zasady wszystkie reklamy napojów alkoholowych muszą być zgodne z dyrektywami prawnymi i normami branżowymi obowiązującymi w poszczególnych krajach, w których nadawana jest kampania reklamowa. Kierowanie jej do użytkowników, którzy nie osiągnęli pełnoletności jest zabronione.

Nadmierne spożycie alkoholu nie może być opisane jako pozytywne. Promowanie konkursów na spożycie alkoholu w kampanii google ads AdWords jest niedozwolone. Zabronione jest również obiecywanie społecznych, intelektualnych, seksualnych lub sportowych korzyści z alkoholu.

Reklamy wideo pokazujące spożycie alkoholu u kierujących pojazdem lub podczas korzystania z maszyn również naruszają wytyczne AdWords.

Treści chronione prawem autorskim:

Google ogranicza również promowanie treści chronionej prawem autorskim. Reklamodawcy, którzy chcieliby promować treści chronione prawami autorskimi w AdWords, muszą przesłać dokumentację do Google, która udowodni, że faktycznie są właścicielem treści, lub że mają na to pozwolenie.

kampania google ads

Zakłady na odległość i gry:

Reklama google adwords odnosi się do gier zdalnych, jeśli promuje: gry zdalne online i offline, a także powiązane informacje; gry online mające na celu wygranie pieniędzy lub nagród; gier kasynowych.

Reklamy google ads AdWords, które odnoszą się do takich treści, muszą najpierw zostać autoryzowane przez Google, a także przez dyrektywy prawne i standardy branżowe krajów, w których audytowana jest kampania reklamowa.

Użytkownik musi również przestrzegać postanowień licencyjnych dotyczących produktów i usług obowiązujących w jego kraju. Jeśli reklama google adwords zawiera linki do witryny z treściami związanymi z grami zdalnymi, musi również podać informacje promujące odpowiedzialne korzystanie z gry.

Zabronione jest kierowanie reklam do osób niepełnoletnich.

Treści zdrowotne i antynarkotykowe:

w przypadku treści związanych ze zdrowiem Google oznacza wszystkie oferty związane z produktami medycznymi, usługami, procedurami, urządzeniami lub testami. Powiązane ograniczenia dotyczą reklam, leków, aptek online i offline, produktów i usług związanych z ciążą i płodnością, metod leczenia zwiększonej sprawności seksualnej, a także poszukiwanie uczestników do badań klinicznych.

Ograniczenia dotyczące zawartości związanej ze zdrowiem różnią się w zależności od produktu lub usługi i różnią się w zależności od kraju, w którym są reklamowane. Szczegółowe informacje na temat sektorów zdrowia i medycyny znajdują się w centrum pomocy Google.

Treści polityczne :

Reklamodawcy, którzy chcą aktywować treści polityczne za pośrednictwem AdWords, muszą przestrzegać zasad obowiązujących w krajach, do których kierowane są reklamy.

Znaki towarowe:

Jeśli znak towarowy jest używany bez autoryzacji w reklamie AdWords, właściciele marek mają możliwość złożenia reklamy. Google ręcznie sprawdza sprawę i może zdecydować o zastosowaniu pewnych ograniczeń dotyczących używania tej marki w tekście reklamowym.

Jeśli właściciele marek chcą zezwolić poszczególnym reklamodawcom na korzystanie z niej, istnieje możliwość autoryzacji kont AdWords za pośrednictwem formularza do korzystania z marki.

W reklamach w Australii, Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii lub Irlandii chronione znaki towarowe mogą być używane w tekstach promocyjnych, jeśli są one zgodne z zasadami dotyczącymi sprzedawców i witryn informacyjnych.

Wymagania redakcyjne i techniczne

Aby umożliwić użytkownikom bezpośrednią interakcję z reklamami displayowymi i wyszukiwarkami, Google ustaliło pewne wymagania zarówno redakcyjne, jak i techniczne dotyczące tworzenia reklam AdWords. Zapewniają one, że użytkownicy otrzymują tylko reklamy profesjonalnie spreparowane i mające odpowiednie treści. Google uważa, że obecność zbyt niejasnych zwrotów i niejednoznaczne użycie słów, cyfr, liter i znaków jest naruszeniem tych zasad.

Negatywnie oceniane są również reklamy, w których wyświetlany adres URL nie jest zgodny ze stroną docelową. Jeśli połączona witryna okaże się domeną zaparkowaną lub jeśli nie działa lub nie jest oznaczona za pomocą wspólnej przeglądarki, prawdopodobnie oznacza to, że Google odrzuciło reklamę.

Konsekwencje naruszenia wytycznych AdWords

Jeśli reklama narusza co najmniej jedną z wytycznych AdWords, reklamodawcy powinni zdać sobie sprawę, że Google może odrzucić reklamę podczas procesu zatwierdzania. Odrzucona reklama AdWords jest zwalniana, gdy naruszenie reguły już nie istnieje, a problem zostanie rozwiązany. Ponadto naruszenie zasad reklamowych może prowadzić do pełnego zablokowania domeny przez Google, w związku z czym reklamy AdWords nie mogą być aktywowane w tej domenie. Jeśli na koncie AdWords doszło do kilku naruszeń, Google zastrzega sobie prawo do jego trwałego zablokowania.

Prowadzenie kampanii adwords w sieci reklamowej Google

5 wskazówek dotyczących tworzenia pierwszej kampanii w Google AdWords

Zwłaszcza na początku działalności online, gdy firma nie osiągnęła jeszcze wielkiego rozgłosu, reklamy za pośrednictwem Google AdWords są skutecznym rozwiązaniem reklamowym. Ruch, który odbywa się za pośrednictwem wyszukiwarek, takich jak Google, Bing i inne, stanowi dużą część ogólnego ruchu. Tymczasem jest wiele agencji, które oferują swoje usługi, aby pomóc ulepszać kampanie i wyświetlać skuteczne reklamy, choć, przynajmniej w teorii, każdy może tworzyć i prowadzić własną kampanię. Dajemy Ci 5 wskazówek, jak rozpocząć kampanię w AdWords, być liderem reklam w wyszukiwarkach, żebyś nie musiał inwestować w to swojego budżetu.

 1. Kampanie google AdWords dla początkujących
 2. Wybierz odpowiednią opcję
 3. Rozgrupowanie sieci reklamowej
 4. Określanie typów dopasowywania słów kluczowych
 5. Krytyczna analiza struktury kampanii
 6. Wyznaczaj cele i korzystaj z odpowiedniego śledzenia
 7. Konkluzja

Kampanie Google AdWords dla początkujących

Jeśli nie widzisz pozytywnych efektów dla firmy i marki, powinieneś zrobić krok wstecz i przeanalizować, jakie mogą być tego przyczyny. Istnieje kilka prostych podstawowych zasad, na które każdy marketer, który chce wykorzystać kampanię adwords powinien uważać.

Prowadzenie kampanii adwords – wybierz odpowiednią opcję

Jeśli utworzysz nowe konto AdWords i chcesz rozpocząć pierwszą kampanię, możesz kliknąć na „Utwórz pierwszą kampanię” lub jako zaawansowani użytkownicy, a tym samym odesłać ją do wersji zaawansowanej. Większość użytkowników, którzy po raz pierwszy wejdą na nieznane terytorium AdWords, czuje się bezpiecznie, wybierając wersję standardową. Wiele osób nie wie, że w trybie dla początkujących użytkownicy nie mają wielu funkcji. Dlatego wielu ekspertów nadal zaleca korzystanie z zaawansowanych opcji od samego początku. Ich rada brzmi: lepiej poświęcić więcej czasu na zapoznanie się z narzędziem, niż wybrać najprostszą, ale najmniej profesjonalną trasę. Zazwyczaj otrzymujesz wtedy lepsze kampanie i lepsze wyniki.

Rozgrupowanie sieci reklamowej

Kampanie AdWords mogą umieszczać reklamy między wynikami wyszukiwania Google (SERP), a także w sieci reklamowej. Jeśli użytkownik nie wybiera inaczej, wszystkie kampanie są wyświetlane na obu kanałach, ale nie ma to większego sensu, ponieważ za każdym razem masz do czynienia z zupełnie innymi założeniami. Planowanie, tworzenie i optymalizacja kampanii są bardzo różne w obu kanałach i dotyczy różnych sytuacji początkowych użytkownika.

W wyszukiwarce użytkownicy wpisują konkretne terminy: jako marketer możesz reagować na to żądanie, optymalizując teksty reklam i strony docelowe za pomocą odpowiednich słów kluczowych, tworząc w ten sposób ukierunkowaną sieć wyszukiwania, która idealnie pasuje do wyszukiwanych haseł.

Z drugiej strony reklamy graficzne Google umieszcza w witrynach, które są tematycznie istotne w sieci reklamowej, takich jak blogi lub portale informacyjne. Użytkownicy przeglądają te strony, czytają zawartość, ale nie szukają produktu. Wyzwaniem jest wtedy zwrócenie uwagi nowych klientów. W związku z tym sieć reklamowa i wyszukiwarka Google oferują dwie zupełnie różne sytuacje początkowe i zapewniają marketerom różne wyzwania. Musisz znaleźć odpowiednie podejścia optymalizacyjne dla kanału: zarządzanie obydwoma kanałami w jednej kampanii byłoby przeciwskuteczne.

Określanie typów dopasowywania słów kluczowych

Za pomocą typów dopasowania słów kluczowych określisz, w którym wyszukiwaniu chcesz wyświetlać reklamy. Wielu użytkowników korzysta ze znanego ogólnego dopasowania jako opcji, w której system reklamowy Google wyświetla reklamy dla wszystkich wyszukiwań, które nawet w niewielkim zakresie pasują do słowa kluczowego. Wielu ma nadzieję, że dotrze do wielu potencjalnych klientów za pomocą słów kluczowych, które są istotne dla tematu. Problem polega na tym, że Google czasami niewłaściwie interpretuje pojęcie trafności.

Konsekwencją tego jest, że reklama jest również wyświetlana dla mniej trafnych słów kluczowych. Klasyczny przykład: prowadzisz sklep z wazonami online, typowe ogólne hasło to „wazon” i „kwiaty”. Związek między terminami jest jasny, ale w tym kontekście przynoszącym efekt przeciwny do zamierzonego. W rzeczywistości ci, którzy szukają kwiatów, prawdopodobnie nie chcą widzieć reklam sklepu z wazonami. W rezultacie zmniejsza się współczynnik klikalności (CTR), a pieniądze zainwestowane w kampanię są tracone.

jak sprawdzić słowa kluczowe konkurencji

Najlepiej jest włączyć wszystkie typy dopasowywania słów kluczowych. Oprócz ogólnego dopasowania, istnieją również opcje:

 • Dopasowanie zdania: Wyszukiwanie musi zawierać wpisaną frazę
 • Generic match modifier: wyszukiwanie musi zawierać termin (nawet w zmodyfikowanych wariantach), w dowolnej kolejności
 • Dokładne dopasowanie:Wyszukiwanie musi zawierać dokładne słowo kluczowe
 • Odwrotne dopasowanie:Warunki gdzie reklama nie powinna się wyświetlać

Optymalizacja kampanii google ads adwords polega na sieci wyszukiwania haseł i jest częścią jej najważniejszych zadań. Zalecamy regularne sprawdzanie zapytań, aby sprawdzić, które reklamy widziałeś. Identyfikuje to nieistotne lub nieodpowiednie słowa kluczowe. Eliminując nieodpowiednie słowa kluczowe, możesz jeszcze bardziej zawęzić cel, uniknąć rozproszenia i lepiej wykorzystać twoją reklamę.

Krytyczna analiza struktury kampanii google adwords

W kampanii google ads istnieje możliwość tworzenia wielu kampanii z różnymi grupami reklam. Klasycznym błędem dla początkujących jest umieszczenie wielu słów kluczowych w tej samej grupie reklam.

Na pierwszy rzut oka słowa kluczowe, takie jak „porównanie cen marki komputerowej” lub „test marki komputerowej” wyglądają bardzo podobnie do siebie, ale nawet jeśli są to te same produkty, intencje wyszukiwania użytkownika są różne. Użytkownicy są na różnych etapach procesu podejmowania decyzji o zakupie. Należy zatem poświęcić czas na stworzenie struktury zróżnicowanych grup reklam. Tworząc odpowiednią reklamę dla jednorodnej grupy słów kluczowych, użytkownicy widzą odpowiedni tekst reklamy, odpowiedni link i właściwe odesłanie do podstrony, co jest wyraźnie powiązane z wyszukiwanym terminem.

Wyznaczaj cele i korzystaj z odpowiedniego śledzenia

Wyzwaniem na początku korzystania z Google AdWords jest optymalizacja reklam na podstawie celów kampanii marketingowej. Budżet jest ograniczony. Każda kampania powinna zatem mieć absolutnie konkretny cel. Bez postępowania w ten sposób ryzykujesz popełnienie fatalnego błędu, ponieważ możesz szybko wyrzucić dużo pieniędzy, a rozproszenie miałoby wpływ nie tylko na płatną reklamę. Zintegrowane śledzenia Google AdWords służy do idealnego planowania i optymalizacji.

Wiele opcji monitorowania, które oferuje Google AdWords, często nie są w pełni używane. Na przykład należy włączyć monitorowanie konwersji od początku. Konfiguracja jest stosunkowo prosta i może być używana do kilku celów: sprzedaży, zgłoszeń kontaktów, subskrypcji biuletynu lub pobrań. Wraz z Google Analytics możliwa jest również bardziej precyzyjna analiza i optymalizacja. Można uwzględnić kluczowe wskaźniki wydajności, takie jak czas spędzony na stronie, współczynnik odrzuceń lub liczba wizyt na stronie.

Konkluzja

Marketer może stanąć przed nieoczekiwanymi wyzwaniami podczas pierwszej kampanii Google AdWords, ponieważ bez odpowiedniego przygotowania, zapoznania się z narzędziem i wiedzy o wielu możliwościach, jakie oferuje reklamodawcom Google, poczuje się, jakby był w bezdennej studni. Budżet jest na początku niewielki, nie ma miejsca na eksperymenty, więc powinieneś strategicznie zaplanować kampanię reklamową w najlepszy możliwy sposób i zastanowić się nad naszymi wskazówkami, jak zrobić pierwsze kroki w Google AdWords.

 

Wynik jakości: analiza konwersji prowadzenia kampanii adwords

Aby zaoferować użytkownikom wyszukiwarek reklamę jak najbardziej zbliżoną do ich potrzeb, Google wykorzystuje złożony algorytm, za pomocą którego możesz ocenić jakość reklamy AdWords. Ta ocena jakości jest przeprowadzana dla każdej reklamy na kazym poziomie kampanii w czasie rzeczywistym i określa ranking reklam wraz z maksymalnym kosztem oferty kliknięcia (maks. Cost Per Click, Pay Per Click).

Ranking reklam = maksymalna oferta CPC x wynik jakości

Google nie ujawnia jednak dokładnie, w jaki sposób cena jest obliczana na aukcji. Aby dać reklamodawcom możliwość oceniania jakości swoich reklam, możesz wyświetlić tak zwany wynik jakości na koncie AdWords dla każdego słowa kluczowego zaproponowanego na aukcji. Podstawowymi elementami obliczeń są:

 • Oczekiwany współczynnik klikalności reklamy
 • Trafność reklamy
 • Środowisko użytkownika ze stroną docelową.

Wynik określa wartość w skali od 1 do 10. Jednakże wskaźnik ten jest jedynie oszacowaniem i nie powinien być w żaden sposób porównywany z rzeczywistym wynikiem jakości specyficznym dla aukcji, ponieważ zmienne zależne od niego nie są uwzględniane w tym obliczeniu.

Wynik jakości AdWords (widoczny na koncie) ≠ wynik jakości specyficzny dla aukcji

Czynniki, które zmieniają się, to wyszukiwarka, fizyczna lokalizacja wyszukiwarki, czas i dokładne sformułowanie wyszukiwanej frazy, która zawiera słowo kluczowe. W związku z tym wynik jakości wyświetlany na koncie AdWords na poziomie słowa kluczowego nie ma bezpośredniego wpływu na miejsce docelowe reklamy. Składniki wymienione do obliczenia tej przybliżonej wartości również płyną do tego konkretnego wyniku jakości w celu określenia wartości aukcji. Dlatego zalecamy optymalizację reklam, aby osiągnąć najwyższą możliwą wartość wyniku jakości AdWords. Poniżej pokazujemy, jak możesz wpływać i zwiększać ten wynik jakości.

Sposoby na pozycjonowanie bloga w Google

Potrzebujesz wsparcia w działaniach marketingowych – zapraszam na Ćwierkają.pl

Jak zwiększyć wynik jakości AdWords?

Algorytm używany przez Google do obliczania wyniku jakości jest nieznany. W przewodniku AdWords Google przytacza jednak kilka składników oceny jakości, które wpływają na obliczanie rankingu reklam. Ważne są te aspekty, które odnoszą się do statystyk konta AdWords:

 • Oczekiwany współczynnik klikalności (CTR) reklamy: Google szacuje oczekiwany współczynnik klikalności dla każdej reklamy AdWords za pomocą danego słowa kluczowego. Ocena ta opiera się między innymi na kliknięciach i wyświetleniach, które reklama osiągnęła w przeszłości.
 • Wyświetlany CTR adresu URL: jeśli kliknięcia i wyświetlanie reklam zostały już osiągnięte przy pozycjonowaniu URL wyświetlanym w reklamie, ma to pozytywny wpływ na obliczanie jakości reklamy.
 • Jakość strony docelowej: łatwość użycia odgrywa główną rolę w Google. Trafność, przejrzystość, bezpieczeństwo i użyteczność strony docelowej powiązanej z reklamą odgrywają kluczową rolę w ocenie jakości reklamy.
 • Trafność reklamy w wyszukiwarce google: im trafniej reklama jest porównywana ze słowem kluczowym, tym  Google daje reklamie wyższy wynik jakości. Najlepiej, jeśli reklamy google ads pasują do tego, czego szuka użytkownik.
 • Znaczenie geograficzne: jeśli reklama jest kierowana do określonego regionu, kliknięcia i wyświetlenia, osiągnięte do tej pory za pomocą konta AdWords dla swojego regionu, również przełożą się do obliczania jakości.
 • Kierowanie na urządzenia końcowe: jeśli kierowanie adwords jest używane na urządzeniach końcowych, kliknięcia i wyświetlenia, które reklamy osiągnęły na urządzeniach mobilnych, są uwzględniane w obliczaniu wyniku jakości kampanii google

Reklamy google ads, które osiągają najlepsze wyniki w adwordach, to te, w których wyświetlane są adresy URL i powiązane strony docelowe, które mają duże znaczenie dla słowa kluczowego, a korelacja ta została potwierdzona w przeszłości przez dobrą szybkość klikalności. Reklamodawcy powinni zatem sprawdzić, jakie są intencje użytkowników Google w wyszukiwaniu, gdy wejdą do określonych słów kluczowych, i zoptymalizować zarówno tekst reklamy, jak i stronę docelową na nich, aby poprawić wynik jakości adwords.

Jeśli reklamy są aktywowane na nowych słowach kluczowych, Google nie ma informacji o ich skuteczności. Nowe słowa kluczowe są następnie przypisywane 6 jako średnia wartość, dopóki nie zostaną znalezione rzeczywiste informacje o wydajności. Według Google proces ten może trwać jeden dzień.

Wpływ jakości reklamy w kampanii google

Różne składniki wyniku jakości Google AdWords znacząco wpływają na efektywność, z jaką reklamodawcy, poprzez aktywację reklam, osiągają swój cel w wynikach wyszukiwania. Mówiąc prościej: jeśli jakość reklamy jest wysoka, potrzebny jest mniejszy budżet kampanii, aby móc wyświetlać reklamy w górnej części wyszukiwarki, wyszukując to konkretne słowo kluczowe. Google identyfikuje następujące aspekty, na które mogą mieć wpływ poszczególne składniki oceny jakości:

 • Udział w aukcji: W przypadku bardzo konkurencyjnych słów kluczowych, w aukcji najprawdopodobniej biorą udział reklamy wysokiej jakości.
 • Rzeczywisty koszt kliknięcia (CPC): Ponieważ różne składniki wyniku jakości łączą się z ofertą złożoną dla reklamy przy obliczaniu jej rankingu, wysokiej jakości reklamy często prowadzą do niższego CPC z tą samą zajmowaną pozycją.
 • Lokalizacja reklamy: reklamy wysokiej jakości są umieszczane w górnej części wyników wyszukiwania.
 • Szacowanie stawek na podstawie lokalizacji reklamy: szacunkowe stawki za pierwszą stronę i najlepszą lokalizację są zwykle niższe w przypadku reklam wysokiej jakości niż te o niższej jakości.
 • Rozszerzenia i formaty reklam: W sieci Google są formaty reklam, które wymagają minimalnego progu jakości. Również na podstawie miejsca docelowego lider wyszukiwarki określa, czy reklama Google AdWords jest wyzwalana z rozszerzeniami reklam.

Wynik jakości oparty na słowach kluczowych jest jedynym, który Google podaje na panelu google ads . Ponadto ocena jakości, o których mowa powyżej, jest ustalana w trakcie trwania kampanii, a możliwość, że istnieją inne czynniki obliczone na podstawie innych kryteriów, pozostaje czystą spekulacją.

Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na naszym blogu https://cwierkaja.pl/wiedza

Oceń post

Leave a Reply

Close Menu