Skip to main content

W niniejszym artykule chcielibyśmy przedstawić Państwu kilka kluczowych informacji odnośnie tego, czym jest domena oraz kto jest jej właścicielem.

Czym jest domena internetowa?

Otóż, domeną określa się nic innego, jak swoisty element danej strony internetowej, którego główną cechą charakterystyczną jest to, że kieruje użytkowników na daną witrynę. W większości sytuacji wszystkie domeny są w szczególności kojarzone przede wszystkim z nazwami własnymi określonych produktów, bądź po prostu nazwami własnymi określonych przedsiębiorstw.

Kto jest właścicielem domeny

Czy stronę internetową i domenę należy postrzegać w takich samych aspektach?

Otóż, należy pamiętać w szczególności to, że nie można w tych samych aspektach postrzegać zarówno strony internetowej, jak i domeny, ponieważ są to dwie różne rzeczy.

Czy istnieje możliwość przenoszenia danej domeny między stronami?

Jeżeli chodzi o kwestię przenoszenia domeny między stronami to należy powiedzieć przede wszystkim to, że jest jak najbardziej taka możliwość. Otóż, ważną informacją jest między innymi to, że każda domena działa na podobnej zasadzie jak numery telefonów. Bowiem istnieje możliwość nie tylko przekierowywania określonej domeny, ale również przenoszenia jej do innego dostawcy.

Aczkolwiek trzeba pamiętać, iż w przypadku chęci przeniesienia domeny do innego dostawcy, możliwe takie działanie będzie wyłącznie za pomocą ustanowienia specjalnego kodu o nazwie authinfo. Kod authinfo charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jest to specjalny kod, którego głównym celem autoryzowanie domeny i przy jego pomocy można bez problemu dokonać jakiegokolwiek transferu domeny do innego operatora. Przy czym trzeba zaznaczyć, iż taki kod za każdym razem powinien być w pełni poufny i nie można go podawać osobom postronnym.

Czy domeny mają właścicieli?

Wiele osób zapewne zastanawia się, czy domeny posiadają jakiś właścicieli. Otóż, odpowiedź w tym przypadku jest jak najbardziej na tak, domeny posiadają swoich właścicieli, a są nimi bardziej zarządcy, którzy się taką domeną opiekują i z niej korzystają. Otóż, należy również powiedzieć, że osoba, która jest we władaniu określonej domeny jest nazywana również swojego rodzaju abonentem, który taką domenę regularnie opłaca, aby mógł z niej korzystać.

W związku z tym osób taki nie powinno się w sposób dosłowny nazywać właścicielami, lecz dzierżawcami, ponieważ osoby takie dzierżawią domeny od danego pośrednika, a nie posiadają ich na swoją własność.

 

W jaki sposób można sprawdzić kto jest właścicielem domeny internetowej?

Jeżeli chodzi o kwestię tego, jak można sprawdzić to, kto jest właścicielem danej domeny to trzeba przede wszystkim powiedzieć, iż aby móc tego w odpowiedni sposób dokonać należy w szczególności w pierwszym względzie skorzystać z niczego innego, jak z wyszukiwarki WHOIS. Wyszukiwarka WHOIS jest to specjalne narzędzie, które zostało oparte na innowacyjnym protokole TCP. Z kolei protokół o nazwie TCP oparty został przede wszystkim o takie aspekty jak:

 • pytania/odpowiedzi
 • adresy IP
 • dane teleadresowe

Należy również zaznaczyć, iż jeszcze jakiś czas temu dla domen globalnych mogły być wyświetlane wszystkie dane ich właścicieli. Aczkolwiek oczywiście, jeżeli dany abonent w postaci osoby fizycznej miał chęć ukrycia swoich danych osobowych, to miał możliwość skorzystania z takiej możliwości w każdym momencie, ale wtedy taka możliwość wiązała się z dodatkową opłatą z tytułu korzystania z usługi WHOIS Privacy. Trzeba natomiast powiedzieć, że w chwili obecnej nastąpiło wiele zmian w tym zakresie. Otóż, po zmianie przepisów, jak również wprowadzeniu RODO/GDPR, zakres dostępu do danych zależy tylko i wyłącznie od rejestratora domeny.

W większości przypadków do informacji na temat abonenta danej witryny należy zaliczyć jedynie podstawowe dane takie osoby, do których zalicza się między innymi– imię, nazwisko, adres e-mail nr telefonu czy adres fizyczny są domyślnie ukryte. Aby te dane zostały udostępnione – właściciel domeny musi wyrazić zgodę na ich publikację. Natomiast, jeżeli właścicielem danej domy jest jakieś przedsiębiorstwo to w informacjach zawsze będzie podana wzmianka odnosząca się do nazwy danej organizacji.

Kto jest właścicielem domeny

W jaki sposób istnieje możliwość ukrycia danych WHOIS?

Otóż, jeżeli chodzi o kwestię możliwości ukrycia danych WHOIS to należy przede wszystkim powiedzieć to, że w sytuacji styczności z domenami globalnymi, bądź różnymi niestandardowymi roszczeniami, dane określonego właściciela mają możliwość być widoczne wyłącznie w bazie WHOIS. Podstawowe dane są wprawdzie domyślnie ukryte, aczkolwiek pozostała część informacji w dalszym ciągu będzie dostępna dla wszystkich osób zainteresowanych. Trzeba jednak oczywiście pamiętać, iż nie w każdej sytuacji udostępnianie takich danych będzie leżało w interesie właściciela domeny.

Czym jest domena globalna?

Domena globalna jest to nic innego, jak domena, z której mogą korzystać osoby bez względu na to w jakim zakątku świata się w chwili obecnej znajdują. Domeny globalne charakteryzują się przede wszystkim tym, iż posiadają różnorodne rozszerzenia, do których można zaliczyć w szczególności:

 • .net
 • .com
 • .biz
 • .info
 • .org

Co zrobić, aby móc w odpowiedni sposób zarejestrować domenę o typie globalnym?

Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób można zarejestrować domenę o typie globalnym to trzeba zaznaczyć przede wszystkim to, że w takiej sytuacji aby móc tego dokonać należy w pierwszej kolejności założyć Panel Klienta na stronie, w której byśmy chcieli zostać dzierżawcą określonej domeny. W następnej kolejności należy pamiętać o tym, aby przed zakupem, bądź też w samej chwili składania zamówienia na określoną domenę tego dokonać, poprzez podanie pełnych i poprawnych danych.

Kto jest właścicielem domeny

Czy w każdej sytuacji istnieje sposobność sprawdzenia tego, kto jest właścicielem określonej domeny?

W chwili obecnej, jak powszechnie wiadomo, funkcjonuje dość restrykcyjne prawo odnoszące się ochrony danych osobowych. W związku z tym nie zawsze jesteśmy w stanie określić, do kogo należy dana domena. Aczkolwiek w naszym kraju, w sytuacji, kiedy dana domena jest zarejestrowana na osobę fizyczną, jej właściciel może zastrzec sobie prawo do publikacji jego danych, przez co informacje na ten temat nie wyświetlą się w systemie WHOIS.

Jakie są rodzaje domen internetowych?

Rodzajów domen internetowych jest wiele, a można do nich zaliczyć przede wszystkim:

 • domeny globalne
 • domeny narodowe
 • domeny z rozszerzeniem .pl
 • domeny funkcjonalne
 • domeny regionalne
 • domeny europejskie .eu

Domeny globalne, jak już powyżej zostało wspomniane charakteryzują się przede wszystkim tym, że zostały one wdrożone w szczególności z tego powodu, aby w sposób znaczący zwiększyć konkurencyjność na rynku, ale również inną cechą charakterystyczną tego rodzaju domeny jest to, że można z nich korzystać wszędzie, a więc bez względu na to, w jakim kraju dana osoba się znajduje.

Domeny narodowe odznaczają się w szczególności tym, że są one określane również, jako domeny tak zwanego drugiego poziomu. Chodzi więc w tym o to, że domeny narodowe posiadają rozszerzenie kraju, z którego pochodzą. W związku z tym, jeżeli dana domena jest zarejestrowana na terenie Polski to jej rozszerzenie będzie charakteryzowało się końcówką .pl, natomiast w przypadku, gdy dana domena została zarejestrowana na przykład w Niemczech to rozszerzenie takiej strony będzie widniało, jako .de.

Domeny z rozszerzeniem .pl charakteryzują się tym, że zostały zarejestrowane na terenie naszego kraju. Są one rejestrowane przede wszystkim za pośrednictwem systemu NASK. W związku z tym nie można zarejestrować jej w home.pl, a wnioskodawcą może być odpowiednia jednostka tylko i wyłącznie samorządowa.

domena

 

Jeżeli chodzi o kwestię domen funkcjonalnych to należy o nich powiedzieć przede wszystkim to, że odznaczają się w szczególności konkretną kategorię tematyczną. Zakwalifikować do takiej domeny funkcjonalnej można przede wszystkim na przykład edu.pl, sklep.pl, bądź też info.pl. Domenami funkcjonalnymi są również rozszerzenia regionalne, charakteryzujące dany region. Domeny funkcjonalne charakteryzują się również tym, iż stanowią bardzo dobre rozwiązanie dla nie tylko dla osób, różnorodnych firm, ale również dla instytucji, które jeszcze ściślej chcą podkreślać charakter swojej witryny.

W związku z tym, dzięki specjalnej końcówce już na tym etapie jest możliwość zaprezentowania klientom zakres swojej działalności. Domeny tego rodzaju nie tylko się wyróżniają, ale również w odpowiedni sposób kategoryzują określoną tematykę zgodnie z działalnością. Dlatego też, jeżeli masz chęć pokazania w odpowiedni sposób jakiejkolwiek przynależności do określonej branży albo zajmujesz się prowadzeniem lokalnego przedsiębiorstwa, jak również Twoim zamiarem jest podkreślenie rozszerzenia funkcjonalnego podkreślającego nazwę miasta – to rozwiązanie jest stworzone specjalnie z myślą o Tobie i Twojej firmie.

 

Natomiast, jeżeli chodzi o kwestię domen regionalnych to trzeba tutaj zaznaczyć w szczególności to, iż ten typ domen charakteryzuje się przede wszystkim tym, że w  rozszerzeniach wskazywane są regiony, krainy geograficzne, jak również bardzo często są też wskazywane skrótowo zapisane nazwy miejscowości. Rejestracja takiej domeny jest bardzo dobrą alternatywą w szczególności dla lokalnych, małych biznesów, których model biznesowy opiera się głównie na oferowaniu lokalnych i regionalnych produktów lub usług.

Taki modelami biznesowymi mogą być na przykład firmy, które w zakresie oferowanych przez swoje przedsiębiorstwo usług świadczą między innymi możliwość skorzystania ze spływów kajakowych, bądź zakupem oscypków. Domeny regionalne bez jakiegokolwiek wątpienia posiadają bardzo dużo zalet, a do zalet głównych można zaliczyć przede wszystkim: niższe ceny ich rejestracji i przedłużenia, co pozwala ograniczyć koszty prowadzenia działalności i reklamy w sieci. Trzeba również zaznaczyć, iż regionalna domena ma możliwość stanowienia dodatkowej, a zarazem bardzo skutecznej reklamy na lokalnym rynku usług i produktów, ale również stwarza możliwość ułatwienia potencjalnym klientom odnalezienie siedziby firmy.

Aczkolwiek, jeżeli chodzi o domeny europejskie to należy o nich powiedzieć przede wszystkim to, że są one jednymi z najpopularniejszych w obecnych czasach. Otóż, domeny europejskie odznacza się również tym, że kontrolę nad nią sprawuje instytucja EURid.

Z czego składa się domena internetowa?

Domena internetowa charakteryzuje się tym, że zalicza się do niej dwie części, a mianowicie są nimi: nazwy głównej oraz końcówki, czyli rozszerzenia. Jeżeli chodzi o nazwę główną to w większości przypadków jest ona tworzona przez nazwę własną firmy/organizacji/akcji jej skrót, ale również swoistą nazwę działalności, którą dana firma wykonuje.

Każde rozszerzenie jakiejkolwiek domeny jest zawsze ustalone odgórnie. W związku z tym istnieje możliwość wybrania spośród możliwych propozycji. Ważną informacją jest również to, iż każdy kraj posiada do siebie indywidualne przypisane rozszerzenie, do którego dla przykładu można zaliczyć między innymi: Polska – .pl, Rosja – .ru.

Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na naszym blogu https://cwierkaja.pl/wiedza

Oceń post

Leave a Reply

Close Menu