Skip to main content

Skrót CPM powinien znać każdy, kto przynajmniej trochę interesuje się SEO Marketingiem. Jest to dość popularne określenie i wiąże się z istotnymi działaniami w Internecie. Warto więc bliżej je poznać, aby wiedzieć, jak poruszać się w mediach i co kryje się za wspomnianym hasłem.

Czym jest CPM?

CPM to skrót od Cost Per Mille. Z łacińskiego mille oznacza po prostu tysiąc. Co ciekawe, można również spotkać się z określeniem CPT, czyli Cost Per Thousand. Drugie z haseł odnosi się do języka angielskiego. To nic innego, jak koszt dotarcia do tysiąca odbiorców. Jest on obliczany na podstawie liczby odwiedzin na stronie internetowej.

Jeśli więc reklamę sprzedajemy z CPM za pięćdziesiąt złotych, to dotarcie do tysiąca osób będzie kosztowało właśnie pięćdziesiąt złotych. W przypadku, kiedy reklama jest sprzedawana za – na przykład – sto czterdzieści złotych to właśnie tyle wyniesie koszt tysiąca odsłon na witrynie internetowej. Wbrew pozorom, jest to dość proste, jeśli tylko wiemy, co kryje się za skrótem CPM właśnie. Najprościej więc mówiąc, CPM czy też CPT to swoisty model płatności za wyświetlane reklamy na witrynach internetowych, przy czym opłatę pobiera się raz na tysiąc wyświetleń. Pojęcie to powinni więc znać zarówno specjaliści od marketingu internetowego, jak również właściciele stron internetowych oraz odpowiedzialni za kreowanie wizerunku firmy i tworzenie działań online.

Cpm

vCPM – co to jest?

Mówiąc o CPM, nie można również powinąć kwestii vCPM. Jest to skrót z języka angielskiego od Viewable Cost Per Mile. To współczynnik, który mówi o kosztach wyświetlenia użytkownikom tysiąc reklam. W przypadku vCPM właśnie, należy mieć na uwadze, że za wyświetlenie uznaje się tylko i wyłącznie sytuację, w której minimum pięćdziesiąt procent powierzchni będzie widoczna dla użytkownika przez co najmniej jedną sekundę. Poniżej tych wartości, wyświetlenia nie są liczone. Zgodnie z Viewable Cost Per Mile, restrykcje dotyczące liczenia wyświetleń reklam na stronie internetowej są nieco bardziej „surowe”.

Po co wdraża się CPM?

Wskaźnik CPM wdraża się przede wszystkim po to, aby porównać koszty kampanii reklamowych w różnych mediach oraz pomiędzy mediami właśnie. Cost per mile pozwala specjalistom od SEO i wizerunku firmy porównanie w prosty sposób kosztów pomiędzy wspomnianymi mediami i nośnikami reklam – zarówno na etapie planowania, jak również w trakcie przeglądania i porównywania poprzednich kampanii.

Aby obliczyć wskaźnik CPM, należy podzielić koszty kampanii reklamowej przez liczbę wyświetleń, bądź możliwości potencjalnych wyników, na podstawie różnych części kampanii. CPM jest więc kosztem kampanii medialnej w stosunku do generowania reklam i ilości ich wyświetleń. Najczęściej liczba ta jest bardzo duża, w związku z czym specjaliści od marketingu działają właśnie na podstawie wspomnianego wskaźnika. Niektórzy korzystają też z RPM, to jest Revenue per Mile, przychodu na tysiąc wyświetleń.

Cpm

Jak wygląda budowanie strategii CPM?

Aby obliczyć CPM, najpierw należy określić wyniki poprzednich kampanii internetowych oraz potencjalną ilość wyświetleń przyszłej. Kolejnym krokiem jest podzielenie tego wyniku na odpowiednie koszty.

Koszt reklamy (w złotówkach albo innej, odpowiedniej walucie) dzieli się przez wygenerowane wyświetlenia. Jeśli więc całkowity koszt wyświetlenia reklamy wynosi dziesięć tysięcy złotych, a łączna liczba wygenerowanych wyświetleń do 2500 000, wówczas dzielimy oba wyniki i wychodzi nam 0,04. Należy go pomnożyć przez tysiąc (to jest tysiąc wyświetleń) i wychodzi nam 4,00 złote. To właśnie koszt CPM.

Jeśli więc chcemy wykupić reklamę, musimy zwrócić uwagę na ceny. Jeśli witryna sprzedaje miejsca reklamowe za – na przykład – 30 złotych CPM, oznacza to, że jest to cena za tysiąc wyświetleń.

Cpm

Zalety CPM

CPM jest z całą pewnością metodą mierzalną. Ponadto, szczególnie lubią ją wydawcy, ponieważ otrzymują zapłatę za wyświetlenia liczone w tysiącach, a nie za konkretne działania. Najbardziej opłacalna jest ona zatem dla serwisów internetowych, które cieszą się dużą popularnością oraz sporym ruchem na stronie. Oprócz tego, istnieje możliwość sprawdzenia efektywności reklamy na konkretnej stronie.

Wady CPM

Cost Per Mile nie zawsze są korzystne dla reklamodawców. Muszą bowiem płacić wydawcom serwisów za wyświetlenia, a nie za konkretne działania podjęte na promującej się stronie. Niejednokrotnie więc jest to nieopłacalne.

Pojęcia, które warto poznać przy okazji CPM

CPM i vCPM to nie jedyne pojęcia, które warto znać przy okazji obliczania kosztów za wyświetlane reklamy na stronach internetowych. Specjaliści od wizerunku firmy powinny również poznać kwestie, takie jak między innymi PPC, konwersja, PPA, CTR, CPS i tym podobne. Ich znajomość umożliwia zatem lepsze i efektywniejsze działanie w mediach.

Konwersja strony internetowej

Pierwszym pojęciem, jakie warto poznać, jest konwersja strony  internetowej. To określone działania, które wykonuje odbiorca, czyli potencjalny klient po zobaczeniu reklamy online, skierowanej właśnie do niego. Wspomniana konwersja ma miejsce w momencie, kiedy ktoś wykona ważną czynność dla reklamującej się firmy. Może to być realizacja zakupu, wysłanie pytania, wypełnienie formularza albo zarejestrowanie się na stronie. Nie każdy ma świadomość, że konwersja jest dla wielu osób źródłem zarobków, szczególnie właśnie dla właścicieli sklepów albo firm, które reklamują swoje usługi na stronie internetowej.

Cele konwersji mogą być rozmaite. W zależności od reklamodawcy, istotne może być dokonanie zakupu przez klienta, nawiązanie kontaktu z firmą, bądź też po prostu kliknięcie w baner reklamy i przejrzenie oferty na stronie online.

PPC (Pay Per Click)

PPC to inaczej płatność za kliknięcie. To jedna z licznych sposobów rozliczeń za kampanię reklamową w Internecie. Jest całkowitym przeciwieństwem do CPM oraz Flat Fee. W tym wypadku reklamodawca ponosi odpowiedzialność za koszty reklam, jeśli użytkownik portalu kliknął na reklamę. Jak sama nazwa wskazuje – cenę podaje się za jedno kliknięcie, dlatego warto wcześniej rozeznać się w cennikach podanych przez właścicieli serwisów. PPC – co ważne – jest najważniejszą, podstawową formą rozliczenia w reklamach Google Adwords.

Zwykle reklamy PPC znajdują się na samym początku wyszukiwań w Google – nad wynikami naturalnymi. Wcześniej, przed wprowadzonymi zmianami przez Google – wyniki pojawiały się również po prawej stronie. Zwykle w wynikach wyświetla się maksymalnie jedenaście takich wyświetleń, jednak najczęściej liczba ta wynosi siedem.

PPC daje szybkie rezultaty, a płatności są dokonywane przede wszystkim za efekty, a nie same wyświetlenia. Oprócz tego, mierzalność efektów jest możliwa zaraz po uruchomieniu kampanii internetowej oraz istnieje możliwość kontroli własnego budżetu.

PPA (Pay Per Action)

PPA to inaczej Pay Per Action, kolejny model rozliczenia się za reklamy, które stosuje się w Internecie. W tym wypadku płatności są naliczane za konkretne akcje, które podejmuje użytkownik strony internetowej. Reklamodawca płaci więc właścicielowi strony na której wyświetla się reklama tylko w momencie, kiedy potencjalny klient dokona określonych czynności. Wśród nich wymienia się najczęściej rejestrację na reklamującym się portalu, dokonanie zakupu albo sprzedaży, wypełnienie formularza kontaktowego albo zostawienie danych kontaktowych (lead).

CTR (Click Through Rate)

CTR to inaczej Click Through Rate. To współczynnik klikalności, który mówi o procentach, odsetkach osób, którzy kliknęli w reklamowany link. Aby obliczyć ten współczynnik, należy podzielić liczbę kliknięć przez liczbę wyświetleń, a następnie pomnożyć to przez sto procent. Pozwoli to uzyskać wynik procentowy. Specjaliści stosują CTR po to, aby określić, jak skuteczna jest konkretna reklama

CPS (Cost Per Sale)

CPS to z języka angielskiego Cost Per Sale. Ta metoda rozlicza reklamodawcę oraz wydawcę na podstawie wygenerowanej sprzedaży. Obie strony dzielą się zyskami na dwa sposoby – procentem sprzedaży lub stałą kwotą ustaloną na liczbę użytkowników, którzy kliknęli w reklamę, a następnie dokonali zakupu. Forma ta jest przede wszystkim uzależniona od rzeczywistych efektów. Głównie korzystają z niej sklepy internetowe, którym mocno zależy na zwiększonej sprzedaży.

CPC (Cost Per Click)

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych i najczęściej stosowanych form rozliczeń za reklamy internetowej jest CPC (Cost Per Click). Opiera się ona na płatności za kliknięcie w reklamy, a nie wyświetlenie, jak w przypadku CPM. Jest to zdecydowanie bardziej efektywny model dla reklamodawców, bowiem nie płacą oni za bierność, a za podjęcie działań. Wydawca serwisu jednak nie zawsze jest z tego zadowolony, bowiem musi przejąć odpowiedzialność za atrakcyjny wygląd reklamy, który przyciągnie potencjalnych klientów do reklamodawcy. Tylko wtedy bowiem może liczyć na większe zyski.

CPA (Cost Per Action)

Cost Per Action jest kosztem związanym ze wspomnianą już wcześniej konwersją strony internetowej. Model ten przewiduje prowizję i rozliczenie za określone działania, które podejmie użytkownik po kliknięciu w reklamę na stronie wydawcy. Wśród takich działań można wymienić między innymi wypełnienie formularza kontaktowego, dokonanie zamówienia, wygenerowanie leada i tym podobne.

RTB (Real Time Bidding)

Real Time Bidding, w skrócie RTB, to forma aukcji w czasie rzeczywistym, które stosuje się stosunkowo często w reklamach internetowych. Opiera się na prowadzeniu aukcji przez algorytmy. W momencie, kiedy potencjalny klient wejdzie na stronę i może wyświetlić się mu reklama, reklamodawcy rozpoczynają wspomnianą aukcję. Kończy się ona wyświetleniem konkretnej reklamy (zwycięstwem). Algorytmy biorą wówczas pod uwagę kilka czynników, takie jak trafność reklamy, jeśli pasuje do treści strony, wyniki wcześniejszych wyszukiwań użytkownika, jakość strony docelowej i tym podobne.

Flat Fee

Flat Fee to metoda rozliczeń za kampanie online. Określa się przy niej stałe stawki, które reklamodawca płaci za wyświetlenie reklam w określonym czasie na stronie internetowej wydawcy. W tym wypadku zarówno liczba wyświetleń, liczba kliknięć ani też ilość wykonanych, konkretnych działań przez użytkownika nie mają żadnego znaczenia. Jest to metoda całkowicie przeciwna do CPC, to jest Cost Per Click. Z całą pewnością to doskonała metoda zarówno dla reklamodawcy, jak i dla wydawcy. Obie strony mogą wspólnie określić dogodną stawkę, która w żadnym wypadku się nie zmienia – nawet w późniejszym czasie, bez względu na wyniki.

Lead

Ostatnim pojęciem, które warto znać, jest lead. To formularz, który wysyłany jest ze strony internetowej. Zawiera on dane kontaktowe potencjalnego klienta oraz – najczęściej – prośbę o szczegóły oferty albo kontakt. To klient decyduje o tym, czy chce pozostawić własne dane oraz czy chce dowiedzieć się więcej na temat możliwości kontaktu, bądź świadczonych usług. Lead jest jednym z najczęściej stosowanych i dających najlepsze efekty metod pozyskania klientów. Co więcej, korzystają z niego tylko osoby mocno zainteresowane produktami.

Oceń post

Leave a Reply

Close Menu