Skip to main content

W Internecie obecnie coraz częściej można spotkać się z pojęciem takim jak Core Web Vitals (CWV). Termin ten jest istotny zwłaszcza dla osób prowadzących e-biznes oraz posiadających własną stronę internetową. Każdy internetowy przedsiębiorca dąży do tego aby jego witryna była dobrze odbierana przez użytkowników oraz była doceniana i usytuowała się wysoko w wynikach wyszukiwania google.

Z inicjatywy światowego giganta na rynku internetowym Google powstał tak zwany Web Vitals, który polega na określeniu priorytetów wśród działań mających za zadanie optymalizację stron oraz aplikacji. Taka optymalizacja przeprowadzana jest na podstawie czynników aktywnie oddziaływujących na doświadczenia danego użytkownika.

Natomiast Core Web Vitals to podstawowe wskaźniki internetowe. To właśnie na podstawie tych wskaźników właściciel danej strony www w prosty i stosunkowo łatwy sposób uzyskuje informacje na temat tejże strony: analizuje jej wartość, opisuje ją oraz ocenia wygodę z jej użytkowania.

Core web vitalsPodstawowe wskaźniki internetowe

Core Web Vitals od roku 2020 obejmuje zestaw trzech najważniejszych wskaźników: CLS, LCP oraz FID. Natłok szybkiego powstawania różnego typu stron, będących różnej jakości przyczynił się do stworzenia przez Google Core Web Vitals. Głównym zadaniem podstawowych wskaźników internetowych (core web vitals) jest ułatwienie użytkownikom korzystania z wyszukiwarki. Wskaźniki te będą brane pod uwagę jako jeden z czynników rankingowych mających wpływ na pozycjonowanie danej strony w wynikach wyszukiwań wyszukiwarki. Jeśli wskaźniki uzyskane przez daną stronę będą wysokie w Core Web Vitals, wówczas strona ta może uzyskać lepsze miejsce wśród wyników wyszukiwań.

Dzięki temu wszystkie źle zoptymalizowane strony, nieatrakcyjne strony oraz strony znajdujące się na mało wydajnych serwerach nie będą zajmować miejsca stronom przedstawiającym atrakcyjne frazy dla użytkowników. Niestety pozycja obecnie wysoko notowanych stron może ulec zmianie, dlatego warto systematycznie korzystać z podstawowych wskaźników internetowych i poprawiać względem nich funkcjonowanie strony.

Czym jest CLS, czyli Cumulative Layout Shift w Core web vitals?

Wskaźnik CLS Cumulative Layout Shift ma za zadanie pomiar wszystkich nieoczekiwanych przesunięć elementów strony, które pojawiają się podczas ładowania bądź przeglądania danej witryny. CLS określa jak często dany użytkownik przewija stronę w górę oraz dół w szybkim tempie. Taka sytuacja przeważnie związana jest ze zgubieniem się użytkownika w treści strony poprzez jej niespodziewane przesunięcie bądź o poszukiwaniu przez niego określonego punktu nawigacyjnego na stronie. Za pomocą tego wskaźnika mierzona jest stabilność wizualna strony. Wynik Cumulative Layout Shift jest oceniany w skali 0-1. Gdzie 1 oznacza największą ilość przesunięć, natomiast 0 oznacza całkowity brak przesunięć. Przesunięcia na stronie internetowej negatywnie wpływają na jej odbiór i zniechęcają do korzystania z danej witryny. Tego typu przesunięcia w większości widoczne są podczas ładowania strony www. Natomiast reklamy typu pop-up nie są liczone w ramach CLS.

Core web vitalsJak dokonać pomiaru CLS w Core web vitals?

W celu pomiaru CLS należy zmierzyć odległość o jaką przesuwa się dany element, a także ilość ekranu na jakiej zachodzi przesunięcie. Obydwie wartości w pierwszej kolejności przeliczane są na ułamek wskazujący jaką część viewportu stanowią, a następnie są mnożone przez siebie. Uzyskany w ten sposób wynik oceniany jest w skali CLS. Aby strona była dobrze odbierana przez internautów oraz przez algorytmy google wskaźnik ten powinien wynosić poniżej 0.1. Wynik od 0.1 do 0.25 oznacza, że układ strony cechuje się przeciętną stabilnością. Natomiast wartość CLS powyżej 0.25 oznacza iż dana strona pilnie potrzebuje odpowiedniej optymalizacji.

Skutkiem wysokiego wskaźnika CLS są przede wszystkim przypadkowe i niechciane przez użytkowników kliknięcia na skutek przesuwającej się treści. Taki przypadek zniechęca do danej strony, a niekiedy sprawia, że użytkownik ulega irytacji i natychmiast opuszcza taką stronę niezależnie od jej treści. Główną przyczyną niespodziewanych przesunięć na stronie może być zamieszczony na niej obraz bądź film o nieznanych stronie wymiarach. Co więcej przesunięcia może generować również czcionka, która musi zostać zdenerwowana na większą bądź mniejszą niż jej wielkość domyślna. Ponadto choć popularne pop-upy nie wpływają na wynik CLS to innego typu reklamy lub odnośniki, które szybko zmieniają swoją wielkość oddziałują negatywnie na ten wskaźnik. Każda nieoczekiwana przez użytkownika zmiana układu stony jest zła.

W celu uniknięcia wysokiego wskaźnika Cumulative Layout Shift należy przede wszystkim podczas tworzenia strony dołączać rozmiary obrazów, czcionek, reklam oraz wideo zamieszczonych na stronie. W ten sposób jest rezerwowana na nie odpowiednia przestrzeń. Takiej rezerwacji przestrzeni można dokonać na przykład przy pomocy Aspect Ratio Boxes.

Optymalizacja Cumulative Layout Shift CLS w Core web vitals

Aby zmniejszyć ilość przesunięć na stronie i jednocześnie zoptymalizować ją pod kątem CLS należy:

 • Dodać height i width do obrazów: Jak wyżej wspomniano dodanie konkretnych wielkość poszczególnych elementów wchodzących w skład układu strony zmniejsza się ryzyko powstania przesunięć podczas jej ładowania. Rezerwując taką przestrzeń na stronie istotne jest by pamiętać, że wielkość i układ strony zależymy jest od urządzenia na jakim jest otwierana strona. Często stosowaną praktyką jest uwzględnienie podczas tworzenia arkuszy stylów CSS 4 rozmiarów. Pierwszy z nich przeznaczony jest dla komputerów z wysoką rozdzielczością: 1920px, drugi stosowany jest dla laptopów o rozdzielczości do 1360px, trzeci dopasowany jest do tabletów o rozdzielczości do 900px, natomiast ostatni czwarty dopasowany jest do urządzeń mobilnych z rozdzielczością poniżej 580px.
 • Optymalizacja ładowania fontów, czyli czcionek.

 • Rezerwacja miejsca na reklamyJeśli decydujemy się na zamieszczenie na swoje witrynie reklam i korzystamy z Google AdSense należy wydzielić na swoim serwisie odpowiednią powierzchnię reklamową. Co więcej dodatkowo można rozważyć lokalizację miejsca reklamowego poniżej obszaru above the fold. Można również zdecydować się na zamieszczanie na swojej stronie reklam tylko o jednej określonej wielkości. Dzięki temu ryzyko przesunięć znacznie spadnie.

Wyżej wymienione działania mają w uzyskaniu lepszej szybkości ładowania, w tym na urządzeniach mobilnych.

Core web vitals

Czym jest LCP, czyli Largest Contentful Paint w Core web vitals?

Wskaźnik Largest Contentful Paint (największe wyrenderowane treści) określa czas jaki jest potrzebny jest danej witrynie, aby załadować największy element będący w viewporcie od momentu rozpoczęcia jej ładowania. Taki element może stanowić np. element z tłem ładowanym za pomocą funkcji url, duży tekst blokowy lub liniowy, film lub obraz. LCP mierzy wydajność ładowania danej strony. Natomiast wskaźnik LCP powinien wynosić poniżej 2,5 sekundy. Najczęstszymi powodami złego LCP jest powolne renderowanie JavaScript i CSS.

Na LCP mają wpływ w dużej mierze cztery czynniki:

 • blokowanie procesu renderowania JavaScript bądź CSS,
 • długi czas oczekiwania na odpowiedź serwera,
 • czas ładowania zasobów strony,
 • renderowanie treści po stronie użytkownika.

Optymalizacja LCP w Core web vitals

Aby poprawić wynik LCP należy przede wszystkim na swojej stronie zastosować natychmiastowe ładowanie przy pomocy wzorca PRPL. Następnie należy zoptymalizować krytyczną ścieżkę renderingu przez nadanie priorytetów do wyświetlanych treści. Kolejnym krokiem jest optymalizacja obrazów tła CSS oraz poprawa formatów grafik na właściwe. Ponadto zaleca się wykonanie kompresji zdjęć oraz użycie formatu WebP. W celu poprawy wyniku LCP Largest Contentful Paint można także zoptymalizować narzędzie JavaScript dla stron renderowanych przez użytkownika.

Dopracowanie tych czynników poprawi wynik i w efekcie wpłynie na wyniki pozycjonowania danej strony www.

Czym jest FID, czyli First Input Delay w Core web vitals?

Wskaźnik FID First Input Delay określa czas od interakcji. Dzięki niemu można zmierzyć opóźnienie w interakcji ze stroną. W praktyce mierzony jest czas jaki upływa od momentu wejścia danego użytkownika w interakcję ze stroną do momentu, w którym strona zareaguje i podejmie działanie. Tego typu pomiar dokonywany jest różnych interaktywnych elementów zawartych na stronie zależnie od tego, który został w pierwszej kolejności kliknięty przez użytkownika.

Znaczenie wyniku FID w vitals Core web

Wynik pomiaru wskaźnika First Input Delay FID jest wysoce istotny na stronach, które wymagają od użytkownika interakcji bądź użytkownik sam chce wejść w interakcję ze stroną np. poprzez kliknięcie linku. Aby użytkownicy strony mogli bez przeszkód i w komfortowy sposób z niej korzystać czas FID powinien nie przekraczać 100 milisekund. Wynik FID First Input Delay pomiędzy 100 milisekund, a 300 milisekund powinien być dla właściciela danej strony motywatorem do poprawy interaktywności witryny. Natomiast wynik FID powyżej 300 milisekund może negatywnie zostać odebrany przez użytkowników sieci i doprowadzić do utraty wejść na stronę, co jest spowodowane brakiem możliwości szybkiej interakcji użytkownika ze stroną.

FID skupia się jedynie na sytuacjach wejściowych z dyskretnych akcji, takich jak m. in. naciśnięcia klawiszy, kliknięcia oraz stuknięcia. Natomiast interakcje stanowiące akcje ciągłe, czyli np. przewijanie, pomniejszanie oraz powiększanie nie są zaliczane do FID.

Oczywiści nie zawsze użytkownik odwiedzający daną witrynę wejdzie z nią w jakąkolwiek interakcję. Wówczas dla takich użytkowników FID nie ma żadnych wartości.

Optymalizacja FID w web vitals Core

Aby poprawić wynik FID należy:

 • Zminimalizować pracą głównej treści,
 • Zmniejszyć działanie i wpływ kodu hostowanych w innych domenach,
 • Liczba żądań musi zostać utrzymana na niskim poziomie,
 • Zmniejszyć czas wykonywania JavaScript np. poprzez usunięcie niewykorzystanych skryptów JavaScript,
 • Usunąć bądź opóźnić skrypty ładowane z zewnątrz. (usunięcie nieużywanych elementów taki jak np. wtyczki w WordPress bądź nieużywane moduły w PrestaShop).
 • Zoptymalizować dużo formatowe grafiki: Podobnie jak w przypadku optymalizacji zdjęć w LCP.

Czym jest SEO?

Aby lepiej zrozumieć znaczenie Search Engine Optimization, czyli SEO dla stron internetowych w przeglądach chrome należy zaznajomić się co ogólnie oznacza to pojęcie. SEO o analiza, której celem jest weryfikacja danej witryny pod względem zawartych na niej czynników oddziałujących na pozycję w wynikach wyszukiwarki internetowej. 

Pozycjonowanie za efekt - najważniejsze informacje

Czynniki rankingowe Google w pozycjonowaniu stron www

 • Aktualne i pełnowartościowe treści: Aby treść i zawartość strony została doceniona przez algorytmy Google musi zawierać aktualizowane treści ciekawe dla użytkowników.
 • Szybkość ładowania strony: Gdy dana witryna internetowa jest zbyt wolna staje się zwyczajnie nie atrakcyjna, ani dla użytkowników, ani dla algorytmów wyszukiwarek Google. W tym wskaźniki Core web vitals.
 • Słowa kluczowe: Odpowiednia i zoptymalizowana ilość słów kluczowych wpływa na widoczność danej witryny w wyszukiwarce Google.
 • Linkowanie wewnętrzne i zewnętrzne: Zastosowanie poprawnego linkowania wewnętrznego i zewnętrznego ułatwia korzystanie ze strony użytkownikom, a także robotom indeksującym Google.
 • Historia istniejącej domeny: Strony istniejące w Internecie dłużej budzą większe zaufanie, a ich aktywność doceniana jest przez Google.
 • Optymalizacja zdjęć, grafik oraz filmów zamieszczanych na stronie: Wszystkie elementy graficzne muszą szybko się ładować oraz być dobrej jakości.
 • Nagłówki h1, h2, h3, Meta dane: Prawidłowy podział tekstu i zatasowanie odpowiednich tytułów oraz nagłówków jest wysoce istotny dla komfortu użytkowania witryny.
 • Wersja mobilna dla danej strony www: Obecnie korzystanie z Internetu odbywa się za pośrednictwem różnego typu urządzeń. Miliony ludzi na świecie codziennie korzysta z urządzeń mobilnych. Dlatego bardzo ważne jest dopasowanie swojej witryny do tego różnego typu urządzeń mobilnych.

Jeśli czynniki rankingowe danej strony nie spełniają wymogów wyszukiwarek właściciel takiej witryny powinien przeanalizować dane np. za pomocą Google Search Console i poszukać elementu, który obniża jej wartość.

Google Search Console: Jest to platforma stworzona przez Google dla administratorów stron internetowych, która umożliwia sprawdzenie statusu indeksowania witryny przez wyszukiwarkę Google oraz pozwala na zoptymalizowanie widoczności strony. Za pomocą platformy można sporządzić raport dotyczący wyników danej witryny. Dzięki temu łatwiej zwrócić uwagę i wprowadzić zmiany rozwiązujące problemy z niską oceną od Google.

FID skupia się jedynie na sytuacjach wejściowych z dyskretnych akcji, takich jak m. in. naciśnięcia klawiszy, kliknięcia oraz stuknięcia. Natomiast interakcje stanowiące akcje ciągłe, czyli np. przewijanie, pomniejszanie oraz powiększanie nie są zaliczane do FID.

Oczywiści nie zawsze użytkownik odwiedzający daną witrynę wejdzie z nią w jakąkolwiek interakcję. Wówczas dla takich użytkowników FID nie ma żadnych wartości.

Więcej ciekawych artykułów na naszym blogu https://cwierkaja.pl/wiedza

Oceń post

Leave a Reply

Close Menu